Digitale læringsprosesser

De siste årene har vi sett hvordan såkalte MOOC-er gjør læringsinnhold tilgjengelig for store elevmasser spesielt i høyere utdanning og innen etter- /videreutdanning. Den aktive eleven kan selv oppsøke kunnskapen der den er. Ofte finnes den gratis og åpent tilgjengelig på nett. Innhold som før var tilgjengelig kun i en forelesningssal kan nå nås fra der eleven/studenten er.

adptiv
Det at tematisk innhold brytes ned og gjøres tilgjengelig for alle gjør at vi kan være i ferd med å bevege oss bort fra det fysiske klasserommet. Lærere tilbyr omvendt undervisning ved å spille inn læringsvideoer.  Spillutviklere trekker inn læringsmål i sine spill slik at de gjøres tilgjengelig på nye og spennende måter. Dragonbox er et godt eksempel på hvordan spill og læring har gått hånd i hånd og gjort læring av algebra tilgjengelig på en ny og spennende måte.

Hva med læreren?

I praksis kan vi i dag med andre ord sikre at den gode læreren blir tilgjengelig for mange flere enn dem som tidligere var så heldig å få han/henne som “sin” lærer. Vi kan også se en dreining mot at læreren leder de lærende i sin læringsprosess, heller enn å lære bort det han/hun kan. Noen av de nye læringsressursene kan faktisk nå flere elever der de er enn det en lærer er i stand til på egenhånd.

Det blir svært spennende å følge utviklingen til den adaptive læringsteknologien i årene som kommer. Hvis flere elever får mer tilpasset hjelp ved å få tilgang til intelligente læringsressurser så går vi spennende tider i møte. Læringsteknologien ser ut til å ha tatt store steg de siste årene, så det er all grunn til å være optimistisk. Mange skoler har slitt med å implementere teknologien på en god måte, men nå ser vi stadig oftere at læreren kommer på banen og gjør teknologi og digitale læringsressurser tilgjengelig for sine elever.


***

Blogginnlegget er skrevet av Oddbjørn S. Egeland som er skoleleder i Kristiansand og digital rådgiver hos oss. Nyweb tilbyr etter- og videreutdanning til skoler over hele Norge i samarbeid med Universitetet i Stavanger.