Bli bedre kjent med Nyweb

Nyweb er en norsk leverandør av to vidt forskjellige tjenester. På den ene siden tilbyr vi nettsideløsninger til barnehager og skoler, mens vi på den andre siden tilbyr etter- og videreutdanning til lærere og skolebibliotekarer i grunn- og videregående skole.

Nyweb ble startet av fire spreke gründere med masse pågangsmot og stå-på-vilje. I årenes løp har konseptet gradvis utviklet seg i takt med et stadig større fokus på digital utvikling. I starten var det nettsideløsninger som var vårt hovedprodukt, men etter hvert fikk vi også i stand et samarbeid med etter- og videreutdanningsenheten ved Universitetet i Stavanger, nå kalt UiS EVU. Det var dette samarbeidet som resulterte i våre første etter- og videreutdanninger med hovedfokus på pedagogisk bruk av IKT.

Høsten 2014 lanserte vi en helt ny versjon av nettsideløsningen til barnehager og skoler, og denne er vi svært stolte over. MinBarnehage.no og MinSkole.no er blant de mest moderne og funksjonelle nettsideløsningene på markedet. Som om ikke det i seg selv er nok, har vi også integrert funksjoner for infoskjerm, digitale skjema og digital meldingsbok i en og samme løsning!

Det er ikke bare nettsideløsningen som har gjennomgått forandringer. Etter hvert har vi også oppgradert kursporteføljen vår ytterligere, og vi har samarbeidet med mange av landets fylkeskommuner. Høsten 2015 starter vi for første gang opp studier som er åpne for alle. Vi vil bruke samme velprøvde kursmodell som tidligere, men kursdeltagerne vil kunne melde seg på enkeltvis uten at deres respektive fylker/kommuner har egne avtaler med oss. På denne måten vil vi få samlet deltagere fra hele landet. Dette fører til at kunnskap deles, og spres, over et mye større område. Vi gleder oss over denne utviklingen, og ser frem til mange nye utfordringer.

 

Nyweb-logo-liggende-uten-bakgrunn-RGB-Høyoppl