Digitale verktøy og undersøkende arbeidsformer i matematikk

Digitale verktøy og undersøkende arbeidsformer i matematikk (15 studiepoeng)

Kurset er praktisk rettet og består i stor grad av undervisningsrettede erfaringer med bruk av digitale verktøy i matematikk. Videre gis teoretisk bakgrunn for bruk av datateknologi i matematikkfaget, og hva slags innvirkning teknologi har for framtidens matematikklasserom.

 

I kurset vil ulike digitale verktøy presenteres, men Geogebra 4 vil være hovedverktøy. Deltagere vil utvikle solid basiskompetanse for å ta i bruk denne programvaren i eget klasserom. Kurset vil parallelt dreie seg om ulike arbeidsmetoder i matematikk med hovedvekt på problemløsing og inquiry-inspirerte aktiviteter. Deltagerne får kunnskap om problemløsning, matematisk modellering og utforskning gjennom eget arbeid med ulike åpne problemstillinger. Disse arbeidene dokumenteres i deltagerens ”notatbok/mappe”. Bruk av digitale verktøy vil være en integrert del av dette arbeidet.

 

Mål og læringsutbytte:

  • Vurdere og bruke ulike typer digitale verktøy i egen matematikkundervisning.
  • Planlegge og gjennomføre inquiry-inspirert undervisning i matematikk – med og uten bruk av digitale verktøy.
  • Begrunne valg gjennom teori knyttet til bruk av digitale verktøy, og teori knyttet til inquiry-inspirerte og problemløsende undervisningsmetoder.
  • Bruke programvaren Geogebra 4 individuelt, og som verktøy i klasserommet.
  • Presentere matematikk riktig og ryddig ved hjelp av digitale verktøy som Geogebra 4 og formeleditorer.

 

Vurdering

  • Utdrag fra deltagers notatbok/mappe, med løsninger og refleksjoner tilknyttet kursets oppgaver.
  • Skriftlig oppgave knyttet til bruk av digitale verktøy i matematikk.

 

Forkunnskaper:

Lærerutdanning. Ingen særskilte forkunnskapskrav i matematikk, men kurset baserer seg på at deltageren har matematikk fra lærerutdanning eller fordypning fra videregående skole.