Funksjonaliteter med MinBarnehage/ MinSkole

MinBarnehage/MinSkole er en nettsideløsning stapp full av funksjonalitet!

På denne siden vil du bli presentert for noen utvalgte funksjoner ved blant annet publisering av artikler, bildegalleri, dokumenter, samt funksjonalitet knyttet til design på nettsiden.

Dersom du ønsker å se opplæringsvideoer for en rekke av funksjonene, klikk HER.

 

Artikler:

1. Du kan angi en gyldighet for dine artikler dersom du ønsker dette. Ved å angi en gyldighet fra f.eks. dagens dato, og deretter en dato til f.eks. to uker frem i tid, vil din artikkel etter to uker bli fjernet automatisk fra nettsiden. Den slettes ikke permanent, men blir liggende i et arkiv slik at du kan publisere den på nytt ved behov.

2. Du kan enkelt velge hvilke avdelinger/klasser du ønsker å publisere din artikkel på ved å krysse av for hvor artikkelen skal være synlig.

3. Det et enkelt å passordbeskytte artikler, ved enten å la passordbeskyttelsen stå angitt til av/på.

4. Når du legger inn tekstinnhold i artikler har du mange muligheter for tekstbehandling. Du kan blant annet angre innskrevet tekst, klippe ut og lime inn deler av teksten, sette inn en rekke spesialtegn i form av symboler f.eks. €, £, ©, §, ½, ÷ osv. Du kan også endre skriftfarge, bakgrunnsfarge og skriftform (fet, kursiv, understreket). I brødtekstfeltet er det mulighet for å lime inn HTML.koder, linker, ikoner og direkte opplasting av bilder i teksten. For de mer avanserte brukerne er det mulig å HTML- kode alt innhold i brødtekstfeltet.

5. Ved opplasting av artikkelbilde kan du selv velge utsnitt på bilder som lastes opp. Du kan skalere bildene til å passe utsnittet best mulig, zoome inn, og ut for å legge vekt på detaljer i bildet.

6. Om du ønsker det kan du legge til en kartposisjon i din artikkel. Dette gjøres enkelt ved å legge inn adressen, og deretter søke opp riktig sted. Du kan også flytte kartnålen manuelt til riktig sted dersom du ikke har adressen tilgjengelig.

7. Det er mulig å supplere artiklene med video fra f.eks. Youtube eller Vimeo. Funksjonen gir deg tilgang til å lime inn URL-adressen til den aktuelle videoen, og deretter vil filmen vises automatisk som en del av artikkelen.

8. Du kan legge til vedlegg direkte i artikkelen. Nettsideløsningen fra MinSkole støtter de aller fleste formater, blant dem: Word, Excel, pdf, JPG osv.

 

Bildegalleri:

1. Bildegalleriet har de samme funksjonalitetene som artikler hva gjelder publisering og tekstinnhold (jmf. punkt 1-4 over).

2. Bildeinnholdet er essensen i bildegalleriet. Her har du en flott mulighet til å vise frem bildene dine på en ryddig og morsom måte. Du kan legge til bildetekst til bildene dine om du ønsker det, definere hvilket bilde som skal vises på forsiden, samt sletter bilder om du ombestemmer deg. I tillegg kan du snu bildene direkte i løsningen, og du trenger derfor ikke snu dem før de lastes opp.

3. Dersom du ønsker å tilpasse gallerivisningen din kan du enkelt velge ulike animasjoner og varigheten på disse. F.eks. kan du velge mellom animasjonene blokker, uttoning, skli ut og striper, og varigheten strekker seg fra 1,5 sekunder til 3,5 sekunder.

 

 

Dokumentopplasting:

Alle dokumenter som lastes opp vil bli vist i en egen dokument-widget som ligger i nettsidens høyre marg. Når du laster opp dokumenter vil du blant annet bli bedt om å sortere disse i grupper. Dette er for å skape oversikt både for deg selv, og for leseren. Det vil gjøre det lettere å finne tilbake til gamle dokumenter, og fungerer som et supplement til dokumentarkivet.

1. Ved opplasting av dokument må du angi en tittel, hvilken gruppe dokumentet skal sorteres under, og hvilke avdelinger/klasser dokumentet skal være synlig for. Alle klasser/avdelinger går under fellesbetegnelsen «Seksjoner».
Du kan på lik linje med artikkel og bildegalleri, angi en tidsperiode artikkelen skal være synlig i widget. Dersom du velger en slik tidsavgrensning vil ikke dokumentet bli slettet etter tidsfristen, det vil ligge i arkivet til du manuelt sletter det. Leseren kan mao. ikke se dokumentet i høyre marg lengre, men de vil se dokumentet dersom de klikker seg inn i arkivet «Flere dokumenter».

 

Design:

Designet på nettsiden avhenger av i hvor stor grad du ønsker å spesialtilpasse farge og oppsett. Her har du mange muligheter til å skape en unik nettside, ulik alle andres! Designet kan gjøres så enkelt, eller omfattende som du selv ønsker. Vi har lagt inn noen ferdige maler, men disse kan overstyres ned på et svært detaljert nivå.

1. Toppbilder vises øverst på nettsiden. Vi har lagt inn et arkiv med bilder i riktig format, men du kan også laste opp dine egne bilder. Her gjelder det å prøve seg frem for å finne et bra resultat, det er verdt å merke seg at riktig format på toppbilder skal være 1920 x 500 px, dersom bildet er mindre enn dette vil det bli automatisk oppjustert og du vil da risikere å få et kornete og utydelig resultat. Det finnes mange gratis bilderedigeringsprogram som enkelt justerer bildene til den riktige størrelsen.
Det er også mulig å bruke ensfargede toppbilder.

2. Du kan redigere navnet på din skole og eventuelle slagord etter eget ønske. Disse vises øverst på nettsiden. Det er også mulig å endre skriftype og skriftfarge, men merk at dette kun gjelder for navnet på skolen og slagordet. All annen tekst vil forbli uendret.

3. Dersom du ønsker å tilpasse fargene på nettsiden kan du gjøre dette ved å velge fra en komplett fargepalett. Det er viktig å sjekke hvordan fargeendringene ser ut for hvert nytt valg man gjør, det er fort gjort å endre opp med hvit skrift på hvit bakgrunn. For å minske sjansen for at nettopp dette skjer har vi lagt inn en forenklet forhåndsvisning slik at det skal bli lettere å finne farger som går bra sammen, og skaper gode kontraster.

4. I tillegg til å kunne endre farger på nettsiden, kan du også endre bakgrunnen. Du kan velge mellom et arkiv med ulike mønstre som vi har kalt «Bildefliser», eller du kan gå for et ensfarget alternativ. Det er verdt å merke seg at bakgrunnen som oftest ikke er synlig dersom man ser nettsiden på nettbrett eller mobil.

5. Det er mulig å tillate at lesere deler artikler på sosiale media. Dette kan skrus av/på. I tillegg kan man velge hvor mange artikler som skal vises på nettsiden før leseren må klikke på en «Se flere» knapp.

6. Plakater er små tekstbokser som ligger øverst på nettsiden til en hver tid. Disse forskyves ikke nedover etterhvert som nye artikler blir publisert. En plakat kan f.eks. brukes til å orientere om skolens/SFOs åpningstider, visjoner, påminnelser om parkering osv.

7. Under grunnopplysninger kan man endre skolens kontaktinformasjon, bilde av bygningen osv. Det er også mulig å legge til mer enn én adresse, f.eks. en besøksadresse og en fakturaadresse.

Struktur:

Nettsidens struktur er til dels fastlåst, men gir likevel rom for individuell tilpasning. Strukturen er bygd opp av to ulike menyer: én meny som ligger øverst til venstre like under skolens navn/slagord, enkelt kalt «Meny»,  og én meny som ligger øverst til høyre under navnet «Velg seksjon». Innholdet i menyene ligger skjult frem til du klikker på disse.

1. Når du klikker på «Meny» vil du kunne se en oversikt over en rekke undersideseksjoner (disse fungerer som overskrifter) og deretter undersider tilknyttet hver seksjon. Informasjonen som legges inn på undersider er ment å være statisk, det vil si mer eller mindre lik gjennom hele året, du publiserer ikke artikler jevnlig under denne menyen! Eksempler på informasjon som hører hjemme her kan være kontaktinformasjon, ansattoversikt, reglement, søknader, tekster om fokusområder og prosjekter osv.
Du har valget mellom utslått meny og trekkspillmeny. Dersom nettsiden benytter en utslått meny vil alle undersider ligger synlige, og ved trekkspillmeny vil undersidene være skjult frem til man klikker på overskriften.

2. Når du klikker på «Velg seksjon» vil du få opp en liste over samtlige klasser og avdelinger som er lagt til på din skole/barnehage. Når du setter opp denne strukturen lar nettsideløsningen deg tilpasse teksten slik at du f.eks. kan velge mellom Trinn 1 vs. Klasse 1,  og du kan også legge inn egendefinert tekst i form av f.eks. SFO, Elevråd, FAU osv.
Det er også mulig å endre teksten «Velg seksjon» til en egendefinert tekst dersom det er ønskelig. (Ref. «Design» pkt. 2  i avsnittet ovenfor).

 

Widgets:

I nettsideløsningen har vi benyttet begrepet «Widgets» om alt som ligger i høyre marg. En «Widget» kan enkelt forklares som en liten funksjon eller «miniprogram» som ligger på nettsidens høyre side.

Du kan selv velge hvor mange wigdgets du ønsker å ha aktivert, endre rekkefølgen på disse, og definere hvilke klasser/avdelinger disse skal være synlige på.

De tilgjengelige widgets er:

Foreldrepulsen – her kan du dele en feed med informasjon hentet direkte fra www.foreldrepulsen.no
Twitter – du kan legge til live-feed fra aktuelle twitterkontoer, f.eks. Kristiansand kommune, statsministeren, Nyweb osv.
Tidteller – med denne funksjonen kan du telle ned til spesielle anledninger f.eks. karneval, sommerferie, juleforestilling m.m.
Dokumenter- denne funksjonen må være aktivert for at leserne skal se dokumenter du laster opp på nettsiden. De blir da liggende sortert i egne grupper, i nettsidens høyre marg.
Lenkesaming – med denne funksjonen kan du f.eks. legge inn lenker til ansattes e-postadresser eller andre relevante nettsider.
Kommunevåpen – aktiveres dersom du ønsker å profilere hvilken kommunetilhørighet barnehagen/skolen har.
Kalender – med en kalenderfunksjon kan du enkelt holde ansatte, foreldre og elever/barn oppdatert på hvilke hendelser som finner sted i tiden fremover. Du legger til en hendelse, f.eks. «Utedag», angir hvilket tidsrom hendelsen finner sted, og velger hvilken klasse/avdeling som skal få denne hendelsen opp i sin kalender.
Nyhetsvarsling – denne funksjonen lar foreldre og foresatte muligheten til å abonnere på saker som blir lagt ut på nettsiden. Abonnementet administreres ved at de selv velger hvilke kalsser/avdelinger de ønsker å få beskjed om at har lagt ut noe nytt.
Som administrator av nettsiden kan du i tillegg se hvor mange som abonnerer på nettsiden, og deres e-postadresser.
Nettstedsoversetter – dette er en GoogleTranslate-funksjon som innebærer at fremmedspråklige lesere kan få innholdet på nettsiden oversatt til sitt språk.
Link til læringsplattform – her kan det legges inn direktelenke til f.eks. It’s learning eller Fronter.
Værmelding – med denne funksjonen kan du få frem en værmelding for din lokasjon, og du velger selv hvor mange dager frem i tid du ønsker å vise.
Logo eller symbol – med logo/symbolfunksjonen kan du legge inn bilder med lenke, link til eksterne læringssider, kommuneportaler m.m.

Annet:

1. Under brukerbehandling kan du legge til nye administratorer eller brukere på nettsiden, såfremt du er administrator selv. En administrator har alle rettigheter på nettsiden, mens en brukers rettigheter er noe mer begrenset. Når en ny bruker legges til kan du bestemmer hvilke klasser/avdelinger vedkommende skal ha tilgang til å publisere innhold i. Du kan også kreve at en administrator må godkjenne innholdet før det publiseres.

2. Du kan endre passord og andre personopplysninger enkelt under  «Min profil» funksjonen, denne funksjonen forteller deg også om din Nywebkonto er koblet opp mot en Feidekonto.

 

Digitale skjema:

Integrert i MinBarnehage/MinSkole finnes det for øyeblikket tre tilleggsprodukter hvor funksjonen digitale skjema er ett av disse.  Digitale skjema gir deg muligheten til å lage skjema på nett, fremfor å sende hjem papirbaserte skjema. Funksjonen lar deg bygge opp skjema med ulike elementer som f.eks. tekst (én linje eller flere linjer), flervalgsspørsmål, avkrysningsruter, ranger svar på en skala, angi tidspunkt eller betingede lister. Du kan også legge inn deloverskrifter og horisontale linjer som deler skjemaet opp i ulike seksjoner.
Funksjonen gir også rom for å designe skjemaet i ulike farger på tekst, bakgrunn tittel osv., samt laste opp egne bilde for å illustrere skjemaets formål. Du kan selv definere hvem som skal ha beskjed dersom nye skjemabesvarelser kommer inn.

Infoskjem:

Infoskjerm er en integrert funksjon i nettsideløsningen på lik linje med digitale skjema og meldingsbok. Alle kunder har én infoskjermlisens inkludert i prisen. Infoskjerm gir deg mange av de samme mulighetene som nettsideløsnigen, men er beregnet som en slags digital oppslagstavle. Her kan du legge ut beskjeder om arrangementer, ting som må huskes på, bilder fra turer,aktivitetsliste, tidtellere, RSS feed, eksterne URL/HTML oppslag m.m.

En infoskjem kan f.eks. benyttes i garderober, fellesarealer, kantiner og personalrom. På personalrom blir infoskjermen f.eks. brukt til å orientere om hvilke elever/lærere som er borte fra skolen den aktuelle dagen og hvem som er inne som vikar.

Meldingsbok/ SMS løsning:

Med en digital meldingsbok/SMS løsning fra MinBarnehage/MinSkole har du en komplett kommunikasjonsløsning integrert i nettsiden du allerede er kjent med. Funksjonen gir deg muligheten til å sende SMS fra skolen, og motta svar fra foreldre/foresatte. Alle svar lagres i en digital meldingsbok pr. barn/elev. På denne måte har skolen oversikt over all korrespondanse som har foregått mellom skolen og hjemmet. Denne funksjonen er også nyttig i forhold til kriseberedskap, hvor man er avhengig av å nå ut til alle involverte på forholdsvis kort tid.