Intervju med deltager, Skolebib.studiet

Møt en av våre flotte deltagere:

 

I Nyweb har vi mange spennende kurs, men vi har også mange spennende, og ikke minst flinke deltagere! Her snakker vi om deltagere som virkelig brenner for sitt fagfelt, og som gjerne vil dele dette med andre. Denne gangen har vi fått til et lite intervju med én av deltagere på vårt nystartede kurs, «Skolebibliotekets rolle for elevens læringsarbeid».

Møt Anne Gorostuen på Hamar Katedralskole!

Anne er spesialbibliotekar ved Hamar Katedralskole i Hedmark, og har fortalt litt om hva hun tenker om det nye studiet, og reflektert over det å være student på et nettbasert studie. Da Nyweb arrangerte oppstartsamling for kurset i begynnelsen av oktober hadde Anne, sammen med to andre kolleger et lynforedrag om hvilke aktiviteter de arrangerer på sitt bibliotek. Bibliotekarene på Hamar Katedralskole kaller seg for «Superbibliotekarene» og blant annet blir det arrangert «kriminell uke» med fullt fokus på kriminallitteratur. Hvis du vil, så kan du lese mer på superbibliotekarenes egen blogg.

 

1. Hvorfor ønsket du å ta kurset «Skolebibliotekets rolle for elevens læringsarbeid»?

Vi har i Hedmark ønsket oss mer faglig påfyll enn tilfeldige kurs og fagdager, så et slikt kurs har vært etterspurt! Synes det er flott at Elin på fylkesbiblioteket tok initiativ fra Hedmark, og at min bibliotekleder Liv,  har  vært med å på å forme settingen. Kurset omhandler noe som er det viktigste for alle som jobber i skolen: Hvordan kan vi bidra til elevens læring!?

 

2. Hvilke utfordringer møter du som skolebibliotekar?

Det ligger mange utfordringer i å være skolebibliotekar. Du må kunne by på deg sjøl, kunne være tilstede i formidling, og være på banen i forhold til alle spørsmål elevene kommer med. Det er ikke alltid så lett. I tillegg vil en jo at biblioteket skal være en viktig del av læringsarbeidet til elevene, og da må man klare å være synlig – både til å ta initiativ til samarbeid med lærerne, og tale bibliotekspråk overfor ledelsen.

Etter å ha lest igjennom kursdeltakernes refleksjonstekster om «ståa» på de ulike bibliotek, ser vi jo at vi sliter med de samme utfordringer nesten alle sammen. Et formalisert og uttrykt mål om samarbeid med lærerne om elevenes læring – det er en drømmehverdag!

 

3. Hva håper du  å lære gjennom å ta dette kurset?

Skolebiblioteket ER viktig for elevenes læringsarbeid, og sånn sett håper jeg at kurset kan gi meg noen verktøy som gjør meg bedre i stand til å fronte dette.

Jeg både gleder og gruer meg til de utfordringer som jeg vet kommer i dette kurset, men tenker at de refleksjoner jeg blir «tvunget» til å tenke igjennom, skal gjøre meg til en enda suprere «Superbibliotekar»!!

 

4. Hva motiverer deg for å ta dette studiet? 

Motivasjonen ligger i det som kommer etterpå – å være bedre rustet til å bidra til elevenes læring. Her på Hamar katedralskole er vi 3 bibliotekarer som går kurset,
og det ser vi fordelen med allerede; vi kan samarbeide og motivere hverandre. Å lære noe nytt er aldri feil, og å lære noe som en har bruk for i arbeidshverdagen er helt supert.

Men jeg synes også det er skummelt å være student igjen, angsten for og ikke strekke til, eller ikke klare det er meget tilstedeværende!

 

5. Dette er et nettbasert studie, hva tenker du kan være fordeler evt. ulemper med nettbaserte studier vs. tradisjonelle forelesninger?

Nettstudier krever mer til egeninnsats, tenker jeg. I en travel hverdag er det ikke alltid like lett å sette seg ned foran PC’en og følge en forelesning. Dersom man er på en tradisjonell forelesning, er man jo borte fra jobb, egne unger og alle andre forstyrrende elementer.

Fordelen er jo at man kan sette seg ned når man vil og føler man har tid, man er ikke bundet til bestemte dager og tidspunkt. Man kan se på det hjemme eller på jobb, alt ettersom hva som passer best.

 

6. Nettbaserte studier krever litt mer av deltagerne, bl.a. når det gjelder selvdisiplin. Har du noen tanker omkring dette?

Selvdisiplin?? Hva er det??

Da jeg var student sist (for 20 år siden), var jeg en stor tilhenger av skippertaksmetoden! Denne gangen håper jeg at jeg klarer å jobbe litt jevnere… Men det er en travel hverdag, både på jobb og når man kommer hjem. Jeg vet jo fra før at de arbeidsoppgaver jeg har, og det som er forventet at jeg skal gjøre, ikke forsvinner selv om jeg er student. Må vel bare ta meg sjøl i nakken, og være enda mer effektiv, antagelig.

 

 

Vi i Nyweb er glade for å ha så mange reflekterte studenter sammen med oss, og vi har tro på at utfordringene deltagerne møter underveis er med på å styrke læringsutbyttet enda mer. Selv om det ikke alltid er like lett å finne tid til å sette seg ned å jobbe med etter- og videreutdanning i en travel hverdag, vet deltagerne at Nywebs etter- og videreutdanninger er fleksible, og lagt opp nettopp for personer som tar studiene ved siden av jobb.

 

Vi har korte forelesninger som lett kan gjennomføres i en ledig stund, og våre forelesere er tilgjengelige for råd og veiledning gjennom hele studieforløpet.
Nyweb ønsker Anne, og alle hennes medstudenter lykke til videre med studiene!