Meldingsbok

Digital meldingsbok

Som en del av vår nettsideløsning for barnehager og skoler, har vi utviklet en en egen funksjon for utsending og mottak av SMS. Denne funksjonen har vi valgt å kalle for digital meldingsbok, og er i korte trekk en SMS-basert kommunikasjonsløsning. Her har man valget mellom 1- eller 2-veis kommunikasjon. SMS-kommunikasjon fra MinBarnehage/MinSkole kutter ned på såkalt ranselpost. Viktige beskjeder har en tendens til å havne i bunnen av ranselen, og blir dermed aldri lest. Dette kan man unngå ved å ta i bruk SMS-kommunikasjon. Denne måten å kommunisere med hjemmet på er tidsbesparende, økonomisk og miljøvennlig.

sendforesatt

En 1-veis kommunikasjonsløsning innebærer at barnehagen/skolen kan sende ut SMS til foreldre og foresatte. Dette koster kr. 99,- pr. mnd. eks. mva.
Pris pr. SMS er 45 øre.

En 2-veis kommunikasjonsløsning innebærer at barnehagen/skolen kan sende ut SMS til foreldre og foresatte, samt at disse kan respondere tilbake til barnehagen/skolen. Dette koster kr. 189,- pr. mnd. eks. mva.
Pris pr. SMS er 45 øre.

 

Bestill digital meldingsbok HER

 

«I vår virksomhet vil vi i mange situasjoner ha behov for å komme ut med informasjon til foresatte på en enkel og rask måte. Denne muligheten har vi fått gjennom SMS-modulen.

Vi opplevde i vinteren 2010 at vannet på skolen frøs, noe som igjen førte til at vi måtte sende elevene hjem. Vi hadde på det tidspunktet ingen verktøy til å nå alle foresatte raskt. Det er ikke gunstig å sende elever hjem uten at vi har varslet foresatte selv om vi er en ungdomsskole, men da var vi tvunget til det»

 

-Roy Wiken, rektor v/ Holte Skole

 

 

En 2-veis kommunikasjonsløsning åpner opp for dialog mellom barnehagen/skolen og hjemmet på en ny måte. Her vil all korrespondanse bli lagret og loggført, og meldingene havner i en digital meldingsbok. Når foreldrene for eksempel sender en SMS om at barnet ikke kommer på skolen på grunn av sykdom, blir denne meldingen lagret i barnets meldingsbok, og læreren får en beskjed på sin mobil om at det har kommet en ny melding angående dette barnet.


For ansatte

For skoleeier

 • Ha beredskapen i orden - rask og enkel kommunikasjon.
 • Lik tjeneste for alle - enklere hverdag med samme løsning på alle enheter.
 • Kostnadseffektivt - du forvalter midlene på en god måte ved å inngå en sentral avtale.
 • Stabilitet.

For foreldre

For foresatte

 • Oppdatert - de viktigste meldingene når deg, rett i lommen.
 • Trygg - skolen har beredskapen på plass, og varsler ved behov
 • Effektivt - enkel og rask kommunikasjon.
 • Forståelig - enkel og kortfattet informasjon.

For ansatte

For ansatte

 • Fornøyde foresatte - viktige beskjeder kommer frem.
 • Full oversikt - digital lagring av alle meldinger.
 • Brukervennlig - enkel i bruk.
 • Praktisk - motta viktige beskjeder, når og hvor som helst.