Pedagogene i Nyweb

Arne Olav Nygard

 • Fagansvarlig, foreleser og veileder for Nyweb.
 • Stipendiat og universitetslektor ved Universitetet i Stavanger (UiS), Lesesenteret.

Arne Olav er en aktiv foredragsholder som har holdt mange foredrag om digital tekstkultur og -organisering for skoleledere, administrativt- og pedagogisk ansatte i videregående skole og i grunnskolen.

Han har forsket på digital tekstkultur i sitt arbeid med en doktorgrad ved UiS. Videre kan han vise til lang erfaring fra videregående skole, og var bl.a. engasjert i oppstarten av NDLA. Senere fungerte han som redaksjonsmedlem i norskredaksjonen. Arne Olav har i tillegg arbeidet med å utvikle digitale læringsressurser for næringslivet.

Arne Olav Nygard på Twitter  

 • Error: Invalid or expired token.

Ingunn Kjøl Wiig

 • Foreleser og veileder for Nyweb.
 • Lektor ved Sandvika vgs, Bærum.

Ingunn har hovedfag i nordisk fra NTNU i Trondheim. Hun startet fagnettverket Del&bruk i februar 2009. I dag har nettverket mange tusen medlemmer som deler egne erfaringer og lærer av hverandre.

Ingunn holder foredrag om ulike aspekter ved digitale verktøy og metoder i undervisningen. Hun har drevet med utprøving av blogg og wiki i Vg1 norsk. Ingunns egen blogg har innlegg som er rettet mot hvordan vi kan forholde oss til å ha elever med egne bærbare pc-er i klasserommet. Hun har også lang erfaring med å bruke læringsplattform aktivt i undervisningen.

Ingunn Kjøl Wiig på Twitter  

 • Error: Invalid or expired token.

Leif Harboe

 • Foreleser og veileder for Nyweb.
 • Lektor ved Bryne videregående skole.

Leif er Cand. Polit. med hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Bergen (UiB). Hovedoppgaven i pedagogikk omhandler elevers opplevelse av bruk av elektroniske læringsplattformer.

Han har publisert diverse artikler om pedagogisk bruk av IKT for Skolemagasinet, Skolelederen, Læringssenteret, Microsoft m.fl. I tillegg har han skrevet bøkene "IKT i humanistiske fag" (Tano-Aschehoug, 1999), "norskboka.no – om digitale verktøy i norskfaget" (2. utgave 2010) (Universitetsforlaget) og utviklet digitale læringsressurser for blant annet NDLA.

Leif Harboe på Twitter  

 • Error: Invalid or expired token.

Øystein Sæbø

 • Fagansvarlig, foreleser og veileder for Nyweb.
 • Førsteamanuensis innen informasjonssystemer ved Universitetet i Agder (UiA).

Øystein arbeider med sosiale medier/Web 2.0 både innen forskning, som en del av undervisningen, og som deltaker i ulike utvalg og råd.

Han publiserer aktivt internasjonale vitenskapelige artikler og konferanser knyttet til fagområdet. I tillegg er Øystein leder av rådet til LA 2020. Dette er et prosjekt som skal stimulere til at UiA på en best mulig måte utnytter IKT i undervisningen gjennom nettbaserte forelesninger, podcasting, videooverføringer, sosiale medier og virtuelle verdener.

Øystein Sæbø på Twitter  

 • Error: Invalid or expired token.

Oddbjørn S. Egeland

 • Ansvarlig for sosiale medier i Nyweb.
 • Skoleleder ved Kringsjå skole i Kristiansand kommune.

Oddbjørn har lang fartstid i utdanningssektoren som lærer og IKT-rådgiver hos skole- og oppvekstdirektøren, foredragsholder og skoleleder i Kristiansand. Han har arbeidet som daglig leder i Nyweb, men har nå ansvar for oppdatering av sosiale medier ved siden av å være skoleleder på Kringsjå skole i Kristiansand kommune.

Oddbjørn en aktiv bruker av sosiale medier, deltar gjerne i diskusjoner om pedagogisk bruk av IKT og deler sine erfaringer.

Oddbjørn S. Egeland på Twitter  

 • Error: Invalid or expired token.

Frode Brueland

 • Foreleser og veileder i Nyweb
 • E-pedagog ved Jåtta videregående

Frode er bosatt i Stavanger, og har lang fartstid som lærer i videregående skole. Siden 2007 har han jobbet ved Jåtta videregående skole, da primært som E-pedagog. I dette arbeidbeidet har han hatt ansvaret for kursing av elever og ansatte i ulike IKT-verktøy, og pedagogisk bruk av disse. Frode utvikler kursmateriell for Nywebs kursportefølje, og er levende opptatt av visualisering gjennom bruk av bilder, video og lyd.

Frode Brueland på Twitter  

 • Error: Invalid or expired token.

Mally Johnsen

 • Foreleser og veileder i Nyweb
 • Pedagog ved Lister videregående skole

Mally er bosatt i Lyngdal kommune, og har over 20 års erfaring som lærer og skoleleder. Hun underviser i videregående skole til daglig, og holder også kurs i regi av Nyweb. Mally har over lengre tid tilbydd kurs og foredrag for lærere, skoleledere, elever og studenter der hun primært fokuserer på sin kunnskap knyttet til Office og OneNote i skolen. I sin masteroppgave valgte hun å fordype seg i bruk av OneNote som verktøy for dokumentasjon, samarbeid og vudering.

Mally Johnsen på Twitter  

 • Error: Invalid or expired token.