Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune har helt siden 1999 vært en av våre største kunder innen etter- og videreutdanning. Vi har gjennomført videreutdanning innen pedagogisk bruk av IKT for lærere ved totalt 29 ulike skoler. Alt fra to til 35 lærere har deltatt fra samme skole. Spesielt mange lærere fra Karmsund og Åkrehamn videregående skole har valgt å studere med oss i Nyweb.

antall pr skole

 

Lærerne har gjennom samarbeidet med Rogaland fylkeskommune fått tilbud om totalt syv moduler, hvor hver modul har vært på 15 studiepoeng. Høsten 2014 hadde tilsammen har 337 lærere tatt 1,2,3,4,5 eller 6 moduler gjennom de siste seks årene. Samlet sett har dette resultert i totalt 8625 studiepoeng til lærere i Rogaland Fylkeskommune. Vi i Nyweb er stolte over å ha vært en del av et såpass stort digitalt løft i Rogaland fylkeskommune. Dette hadde ikke vært mulig uten det gode samarbeidet med ledelsen i fylkeskommunen. Vi har utviklet nye moduler og lagt til nytt innhold i eksisterende moduler for å holde takt med den raske utviklingen vi ser innen IKT.

I tillegg til videreutdanning for lærerne har vi også hatt etterutdanningsmoduler for skoleledere.