Rus- eller avhengighetsproblemer på arbeidsplassen

Rus- eller avhengighetsproblemer på arbeidsplassen (15 studiepoeng)

Modulen fokuserer på rus- eller avhengighetsproblemer på arbeidsplassen. Den fokuserer både på avhengighet av rusmidler og stimulanser, og andre former for avhengighet, slik som av data og spill. Den legger vekt både på kartlegging av problemer, de vanskelige samtalene med dem som har problemer, og hvordan disse kan takles i arbeidsmiljøet. Spørsmål rundt sikkerhet og arbeidsmiljø står sentralt. Bruk av AKAN og eksterne spesialisttjenester blir belyst. Kurset er praktisk rettet, og det legges stor vekt på at studentene får mulighet til veiledning på praktiske problemstillinger de kan stå overfor på arbeidsplassen. Kurset egner seg både for ansatte innen personaladministrasjon, tillitsvalgte og helse- og sosialarbeidere som har oppgaver for bedrifter.