Skoler i Kristiansand sender SMS fra minskole

Fra høsten 2011 inngikk Oppvekstdirektøren i Kristiansand kommune en avtale med Nyweb som sikrer tilgang til å sende SMS fra alle skolenes hjemmesider på minskole. Initiativet til å satse på SMS-varsling kom på bakgrunn av behovet for å ha en god beredskapsløsning.


Holte skole i Kristiansand opplevde vinteren 2010 at vannet på skolen frøs, noe som igjen førte til at de måtte sende elevene hjem. På dette tidspunktet hadde skolen og kommunen ingen verktøy til å nå alle foresatte raskt. Rektor var tydelig på at det ikke ville være riktig å sende elever hjem uten å varsle alle foresatte, men ved den anledningen var de tvunget til det.

 

– I vår virksomhet vil vi i mange situasjoner ha behov for å komme ut med informasjon til foresatte på en enkel og rask måte. Denne muligheten har vi fått gjennom SMS-modulen på minskole, uttalte rektor Roy Wiken den gangen.

 

Mer om SMS-modulen på minskole

Arild Rekve, Oppvekstdirektør i Kristiansand kommune
Arild Rekve, Oppvekstdirektør i Kristiansand kommune. Foto: Kristiansand kommune.

 

Etter en periode med testing av ulike løsninger falt altså valget på SMS fra minskole via Nyweb. Fra et skoleeierperspektiv var det vært viktig å standardisere med å ha en løsning til alle skolene. Når man tok en titt på hvilken funksjonalitet man hadde behov for og  sammenlignet prisnivå i markedet var altså Nyweb svært konkurransedyktige.

 

– Det er bra å bruke alle mulige hjelpemidler ved kommunikasjon med foreldre. Det er flott at vi i skolen er oppdatert og moderne, sier Arild Rekve, oppvekstdirektør i Kristiansand kommune til lokalavisen Fædrelandsvennen.

 

Oppvekstdirektøren opplyser at han selv har lagt inn alle sine enhetsledere i sms-systemet på minskole. Hvis det skjer noe spesielt kan Oppvekstsektoren dermed sende melding til alle enhetslederne samtidig. Sist torsdag testet  Rekve dette under en beredskapsøvelse.

 

– Det er flott at ny teknologi og nye rutiner blir tatt i bruk, sier oppvekstdirektøren.