Statistikk og sannsynlighetsregning for lærere

Statistikk og sannsynlighetsregning for lærere (15 studiepoeng)

 

Hver dag blir viktige beslutninger tatt på bakgrunn av statistikk. I politikk og forvaltning, så vel som medisin, forskning og økonomi. I takt med at digitale verktøy tar over mer og mer av selve tallregningen, stilles det stadig større krav til dem som skal forstå og analysere resultater basert på innsamlede data.

Statistikk baserer seg på teorien bak sannsynlighetsregning, og dette kurset gir en grunnleggende teoretisk gjennomgang av sannsynlighetsregning og statistikk med tanke på lærere i skolen.

 

Kurset omfatter blant annet:

 • Grunnleggende teoretisk gjennomgang av sannsynlighetsregning og kombinatorikk.
 • Grunnleggende begreper innen statistikk og sannsynlighetsregning og å formulere hverdagsrelaterte problemer ved hjelp av termer i sannsynlighetsregning.
 • Utviklingen av fagområdene sannsylighetsregning og statistikk fra 1200-tallet og fram til i dag.
 • Presentasjon av data gjennom bruk av diagrammer.
 • Bruke grunnleggende statistiske metoder for å analysere tilfeldige utvalg.
 • Undersøke sammenheng mellom to datasett ved hjelp av regresjon.
 • Bruk av digitale verktøy i undervisningen. (Geogebra 4?)
 • Bruke grunnleggende statistiske metoder for å analysere tilfeldige utvalg.
 • Bruke de egenskapene til sentrale sannsynlighetsmodeller, og hvilke situasjoner de kan brukes i.
 • Sentralgrenseteoremet.
 • Etiske og samfunnsmessige problemstillinger knyttet til bruk av statistikk og innsamling og lagring av data.

 

Forkunnskaper:

Lærerutdanning. Ingen særskilte forkunnskapskrav i matematikk, men kurset baserer seg på at studenten har matematikk fra lærerutdanning eller fordypning fra videregående skole.