Studerte med Nyweb. Ble prisvinner.

Britt Iren Hetland Haavik ble på NKUL11 tildelt Norsk Pedagogisk Dataforenings pris Gulleplet. Vi i Nyweb er stolte over å ha fått med på å inspirere prisvinneren gjennom hennes deltagelse på studiet IKT i læring.  (Foto: Torill Evy Thune)

 

Som lærer opplevde Britt Iren det mange lærere gjør, at det kan være utfordrende å undervise med bruk av IKT om man ikke føler man kjenner mulighetene godt nok og elevene forsvinner ned bak skjermene. Løsningen ble å gjøre noe med egen IKT-kompetanse. Tilbudet fikk hun gjennom sin arbeidsgiver Rogaland fylkesskommune, som har et samarbeid med UiS og Nyweb. Fylkeskommunen tilrettelegger for gjennomføring av Nywebs modulbaserte studie  IKT i læring, og Vågen videregående skole kjøpte inn bøker og har gitt henne fri til å gjennomføre samlinger og hjemmeeksamener.

 

Da vi traff den glade og inspirerte prisvinneren på NKUL11, var hun tydelig på at hun unner alle sine kolleger det samme kompetanseløftet. Vi utfordret Britt Iren på å si noe om hvorfor hun tenker studiet kan være til nytte også for andre.

 

Foto: Ole-Christian Wold Haavik

– Det å studere gjør at en får faglig påfyll og tvinger en til å se på sin egen praksis med nye øyne. For mange av oss er det lenge siden vi var studenter. I den travle skolehverdagen tar en seg ofte ikke tid til å reflektere over og revurdere måten en jobber på. Dette har jeg måttet sette av tid til gjennom å være faglige engasjert og ansvarliggjort gjennom studiet. Jeg har lært mye og oppdaget hvor kjekt det er å være i læreprosesser. Det unner jeg flere å erfare.

 

 

Hvordan synes du det var å studere ved siden av full jobb?

 

– Jeg var motivert for å begynne og det har gjort at jeg har prioritert studiene. Det har vært krevende å studere i tillegg til 100% jobb. Samtidig er jeg glad for å ha fått denne sjansen og gledet meg over å være den som skal lære og ikke bare være den som skal lære andre. Jeg har hatt godt av å se utdanning fra den lærendes synsvinkel for en stund. Det har gitt meg noen erfaringer som jeg har tatt med meg inn i skolehverdagen.

 

Reltaterte lenker:

Jbl.no: Blogget seg til lærerpris

NPeD: Årets gulleplevinner

Undervisningsblogger