Telemark fylkeskommune valgte Nyweb

 

«Nå har vi investert mye i Telemark fylkeskommune i utstyr og digital infrastruktur. Nå må vi investere i kompetanse. Målet vårt er at vi skal bli et av de beste fylkene i landet på å bruke det verktøyet vi har investert på best mulig pedagogisk måte og bli best på det.»

– Fylkesvaraordfører Christian Tynning Bjørnå på Fylkestinget i Telemark 25.04.12

 

Politikerne understreker at det allerede gjøres et godt og viktig arbeid i Telemark fylkeskommune når det gjelder å gi alle elevene tilgang til digitale hjelpemidler. Med nødvendig infrastruktur på plass og  god tilgang til nettbrett eller datamaskiner er det på tide å rette fokus mot videreutdanning innen pedagogisk bruk av IKT i skolene. Det krever innsats og kompetanseheving om man skal klare å utnytte de pedagogiske mulighetene som ligger i IKT og sosiale medier.

 

«IKT-piloter rundt om på skolene har gjort et imponerende arbeid gjennom egen praksis for å vise hva som er mulig å få til, men det er likevel et faktum at det er en lang vei å gå før skolene våre som utdanningsinstitusjoner utnytter sitt fulle digitale potensiale.», uttaler fylkespolitiker Anne Ragnhild Kjær Sti

 

Relatert sak: Videreutdanning i Telemark fylkeskommune

 

Nyweb setter stor pris på at Telemark fylkeskommune ønsker å satse på kompetanseheving innen IKT i læring og vurdering, og at Nyweb/UiS er valgt som samarbeidspartner. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe fylkeskommunen å nå sin målsetting.

 

Relatert sak: Om pedagogisk bruk av IKT i fra fylkestinget i Telemark, 25.04.12