Alarmknapp på Minskole og Minbarnehage

Har du noen gang tenkt over at det kunne være en fordel om din skole eller barnehage la til rett for at andre mennesker kan varsle enheten anonymt hvis det er noe de ønsker å si i fra om. I arbeidslivet brukes for eksempel ordet “varsler” om om en person som avdekker forhold som ansvarspersoner bør vite om og ta tak i. På samme måte har privatpersoner et moralsk ansvar for å varsle om de vet om forhold andre bør vite om. Da er det viktig at varsleren ikke lar seg stoppe av at man ikke vet hvor man skal henvende seg eller at man ikke ønsker å stå frem med navn eller møte opp personlig.

Rektor Hallvard Auestad

 

Rektor Hallvard Auestad på Karuss skole i Kristiansand forteller at han flere ganger har snakket med barn og ungdom som har savnet en måte å fortelle om ting de har opplevd på en måte som ikke nødvendigvis gjorde at det kom frem at det var akkurat de som sa i fra.

 

– De ville gjerne enten fortelle om seg selv eller venner som ikke hadde det så bra. De mente at ved å begynne å fortelle så ville det bli lettere. Det var viktig å “få det ut” på en måte. Terskelen ble da lavere for å si noe til en voksen på skolen etter at de hadde startet på noe.

 

Hvordan legge til rette for varsling?

Hallvard jobbet tidligere på Solholmen skole, og det var mens han jobbet der at idéen om en varslingsknapp på skolens hjemmeside dukket opp. En slik knapp ville kunne møte behovet.  Hallvard kontaktet Nyweb som leverer nettsiden minskole til skoler og minbarnehage til barnehager i Kristiansand.

 

 – Tanken var at en kunne gi elevene, eller mennesker i forskjellige størrelser som jeg liker å kalle dem, en mulighet til å fortelle. Jeg tenkte det burde være på en arena som de var mye på og på en slik måte at voksne hjemme og på skolen ikke nødvendigvis kunne finne ut av at de hadde sent en «alarm».

 

Les også om SMS-beredskap i Kristiansand Kommune.

 

Alarmknapp til alle

Sammen utformet Auestad og Nyweb et digitalt skjema som gjør det mulig å varsle skolen anonymt. Etter bare positive erfaringer lanseres nå en alarmknapp til alle brukere av minskole og minbarnehage. Alarmknappen kan aktiveres i konfigurasjonsdokumentet av administrator. Den plasserer seg på høyre eller venstre side etter administrators valg og varslerens melding sendes til den e-postadressen skolen angir.

 

 – Jeg tenker dette er like aktuelt på alle skoler, men det er viktig at de som tar i bruk alarmknappen omtaler den på skolens nettside og snakker med elevene om den. Man bør fortelle hva den skal brukes til slik at den ikke blir misbrukt.