Læring i fremtidens skole

Varighet
To halvdagskurs, i januar og mars

Studiepoeng
Ingen

Omfang
Deltid

Våren 2018 tilbyr Kristiansand kommune i samarbeid med Nyweb kurs knyttet til temaet: Læring i Fremtidens skole. Dette er et tilbud for lærere, IKT- kontakter og skoleledere i kommunen, som ønsker å vite mer om hvordan digitale muligheter kan utnyttes i egen skolehverdag, for å bidra til bedre læring og en fremtidsrettet skole. Hovedfokuset er på de pedagogiske konsekvensene og mulighetene. Dette er dermed ikke et verktøy-kurs, men vi vil selvsagt trekke inn eksempler på hvordan aktuelle verktøy kan benyttes i konkrete situasjoner.

Om kurset

Kurset fokuserer på de pedagogiske muligheter og utfordringer skolen står overfor i møte med en stadig mer digitalisert verden. Målet er at lærerne skal få innsikt i hvordan de kan analysere, organisere og håndtere egen undervisningspraksis i lys av sentrale pedagogiske og didaktiske prinsipper, med endrede fysiske og teknologiske forutsetninger.

Oppbygging

Kursene arrangeres som to halvdagskurs, i januar og mars. I tillegg er det et ønske om at kursdeltakerne gjør seg erfaringer med noe av det som diskuteres mellom samlingene, noe som danner utgangspunkt for diskusjon og erfaringsdeling på andre kursdag. Det er ingen krav om kompetanse for å delta, utover et ønske om å lære mer om tematikken i kurset.

Det tilbys kurs rettet mot de ulike trinnene i skolen, samt et eget kurs for IKT- kontakter og skoleledere. På den måten vil vi kunne diskutere relevante problemstillinger og eksempler, og samtidig legge til rette for erfaringsdeling mellom kursdeltakere som arbeider med de samme utfordringene.

Kurset rettet mot skolen IKT-kontakter og skolelederne vil i større grad være rettet mot skolens samlede IKT-arbeid, mindre mot den enkeltes lærers praksis. Det legges opp til at IKT-kontaktene deltar på begge samlingene, mens skolelederne er med på siste samling.

Hva lærer du

Gjennom kurset vil vi komme inn på temaer slik som:

  • Læring i fremtidens skole: hvordan organisere læringsarbeid i en digitalisert skole?
  • Digital kompetanse og trinnvis utvikling: hvordan arbeide med en helhetlig plan for elevenes digitale kompetanse?
  • Dybdelæring i en digital verden: hvordan kan bruk av teknologi bidra?
  • Klasseledelse og organisering av klasserom: hvordan organisere for læring når alle elevene skal ha nettbrett eller laptop?
  • Læringsnettverk i skolen: hvordan utnytte delingskulturen for lærere og elever?
  • Utvikling av digitale læringsressurser: muligheter og utfordringer
  • Kompetansekrav til lærere i fremtidens skole.

Praktisk info

Samlingene vil finne sted i kurslokaler i Rådhuskvartalet, på følgende tidspunkt:

Småskoletrinn:
11.01 kl. 12.00 til 15.30
05.03 kl. 08.00 til 11.30

Mellomtrinn:
15.01 kl 08.00 til 11.30
07.03 kl 08.00 til 11.30

Ungdomsskoletrinn:
15.01 kl 12.00 til 15.30
07.03 kl 12.00 til 15.30

IKT-kontakter og skoleledere:
16.01 kl 08.00 til 11.30 (IKT- kontakter)
06.03 kl 12.00 til 15. 30 (IKT-kontakter og skoleledere)

Kurset er gratis og åpne for interesserte lærere som jobber i Kristiansand kommune.
Påmelding til kursene skjer via skolens rektor. Ta derfor kontakt med din rektor for mer informasjon om dette.

Påmeldingsfrist: 03.01.18

Ønsker du mer informasjon om dette er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.

For spørsmål knyttet til det faglige innholdet, ta kontakt med Nyweb:
– Øystein Sæbø: oystein@nyweb.no

For spørsmål av mer praktisk karakter, ta kontakt med Kristiansand kommune:
– Ole Wongraven: Ole.P.Wongraven@kristiansand.kommune.no

Pris

Gratis

Oppstart

Samlingene vil finne sted i kurslokaler i Rådhuskvartalet, på følgende tidspunkt:

Småskoletrinn:
11.01 kl. 12.00 til 15.30
05.03 kl. 08.00 til 11.30

Mellomtrinn:
15.01 kl 08.00 til 11.30
07.03 kl 08.00 til 11.30

Ungdomsskoletrinn:
15.01 kl 12.00 til 15.30
07.03 kl 12.00 til 15.30

IKT-kontakter og skoleledere:
16.01 kl 08.00 til 11.30 (IKT- kontakter)
06.03 kl 12.00 til 15. 30 (IKT-kontakter og skoleledere)

Påmeldingsfrist

03.01.18

Meld deg på via din rektor

Faglig ansvarlig

Øystein Sæbø

Øystein er fagansvarlig, foreleser og veileder i Nyweb. Til daglig jobber han som professor ved Universitetet i Agder.

Les mer om Øystein Sæbø

Kontakt oss for spørsmål om kurset

support@nyweb.no
51207888