Fra IKT-ansvarlig til IKT-veileder

Varighet
1 semester

Studiepoeng
Ingen

Omfang
Deltid

Studentene som tar «Fra IKT-ansvarlig til IKT-veileder» vil bli utfordret til å utarbeide et dokument med forslag til tiltak ved egen skole knyttet til pedagogisk brukt av IKT. Studentene oppfordres til å reflektere over dagens status, og hvilke muligheter en interaktiv skole gir elever, så vel som ansatte.

Om kurset

Skolene har de senere årene investert i IKT-infrastruktur og -utstyr, samtidig som elevene i stor grad har tilgang til slikt utstyr privat. IKT-ansvarlige på skolene har tradisjonelt sett brukt tiden sin på å få PC-er på nett og nettverkene til å fungere. Dette mens det i mindre grad har vært fokusert på å kunne veilede kollegaer i hvordan mulighetene som finnes her kan benyttes i elevens læringsarbeid.

Kurset som tilbys fokuserer på slike elementer, og er ment som faglig påfyll for IKT-ansvarlige, eller andre interesserte, som ønsker å lære og reflektere over de muligheter digitale læremidler gir.

Oppbygging

Kurset er i hovedsak nettbasert, men det er lagt opp til to samlinger.
Første samling vil i hovedsak fokusere på strategi, IKT som grunnleggende ferdighet, og IKT og klasseledelse, med følgende undertema:

 • Forskning på IKT i grunnskolen: hva virker/virker ikke?
 • IKT for vurdering og dokumentasjon.
 • Presentasjon av kurs og opplegg.

Andre samling vil bestå av reflektering omkring nettaktiviteten underveis i kurset, samt bidra med faglig påfyll innen følgende tema:

 • IKT og klasseledelse.
 • Skole-hjem samarbeid.
 • Sosiale medier i skolen.
 • Pedagogisk bruk av læringsplattformer.
 • Refleksjon og oppsummering.

Hva lærer du

 • Innføring i klasseledelse med IKT.
 • Hvordan få til et godt skole-hjem samarbeid.
 • Hvordan bruke/utnytte sosiale medier i skolen.
 • Hvordan bruke læringsplattformer på en pedagogisk måte.
 • Hvordan er status i norsk skole, og nettets utvikling.
 • Nettvett og digital mobbing.
 • Bruk av digitale medier for intern kommunikasjon.
 • Innføring i lovverk og etikk.
 • Bruk av digitale læringsressurser i skolen.

Praktisk info

Kurset er i hovedsak nettbasert, hvor undervisning, veiledning og oppgaveløsning foregår via internett og websider, e-post og refleksjonsgrupper, og da med utstrakt bruk av Its learning.
Det er satt opp to dagsamlinger, én ved kursets begynnelse, og én nærmere avslutningen av kurset.

Opptakskrav: det er ingen spesielle opptakskrav, åpent for påmelding for alle.

Pris

Pris på forespørsel.

Oppstart

Ingen ny oppstartdato fastlagt.

Påmeldingsfrist

Ta kontakt med oss ved interesse for dette studiet.

Meld din interesse

Faglig ansvarlig

Våre pedagoger

Les mer om Våre pedagoger

Kontakt oss for spørsmål om kurset

support@nyweb.no
51207888