Grunnleggende IKT i læring

Varighet
1 semester

Studiepoeng
15

Omfang
Deltid

Modulen passer godt for lærere som er nysgjerrige på IKT sin rolle i skolehverdagen, men som kanskje har behov for økt kompetanse for virkelig å komme i gang med dette i egen undervisningssammenheng.

Om kurset

Dette kurset legger vekt på presentasjon og pedagogisk bruk av IKT i egen undervisningssituasjon og hvilke muligheter dette gir i en skolehverdag. Gjennom kurset vil studentene introduseres for mange verktøy og muligheter for bruk av IKT, og eksempler på god og mindre god bruk av slike verktøy i en skolehverdag. Dette kombineres med pensum og diskusjoner som setter dette inn i en større sammenheng, for å reflektere over hvilken rolle IKT spiller i dagens skole og hvordan dette kan bidra til økt læring og kompetanse som kan bidra til å sette elevene i stand til å lære og møte fremtidens kompetansebehov.

Også i denne modulen vektlegges det en kombinasjon av praktisk bruk med relevante verktøy, og pedagogisk refleksjon knyttet til bruken av slike.

Oppbygging

Følgende læringsmomenter vektlegges:
• Digital dannelse og digital kompetanse.
• Grunnleggende IKT i læring.
• Bruk av multimedia.
• IKT i læreplaner.
• IKT og læringsteori.
• Publisering av digitalt innhold.
• Digital didaktikk og digital praksis. Fra lærebok til digitale læringsressurser.

Hva lærer du

  • Å bli i stand til å ta i bruk ulike presentasjonsformer og –programmer i egen undervisning og i arbeide med digitale ressurser.
  • Å bli kjent med sentrale begreper knyttet til bruk av IKT og digital kompetanse i læreplanene.
  • Å bli kjent med grunnleggende aspekter innen IKT og læringsteori.
  • Å utvikle grunnleggende faglig, didaktisk og metodisk innsikt i egen digitale kompetanse for å kunne ta den i bruk ulike fag og emner.

Praktisk info

Studiet er et nettbasert studium. Undervisning, veiledning og oppgaveløsning foregår stort sett via internett og websider, e-post og diskusjonsgrupper, med utstrakt bruk av læringsplattformen It’s learning. Fagstoff, slik som opplæringsvideoer, artikler og lenker til nettbaserte ressurser formidles via It’s learning.
Det vil bli arrangert en oppstartsamling og en midtsemestersamling. På oppstartsamlingen vil kursopplegget presenteres, samtidig som det vil være vekt på faglig introduksjon til tematikken. Midtsemestersamlingen vil også bestå av faglige foredrag knyttet opp mot kursinnholdet, i tillegg til diskusjon og presentasjon av studentenes oppgaver og annet innhold i kurset.
Kurset avsluttes med en firedagers hjemmeeksamen.

Opptakskrav: masterutdanning, bachelorutdanning eller tilsvarende, som gir undervisningskompetanse i grunn- og videregående skole.

 

Pris

Kursavgiften er på 14 600,-
Kursdeltagerne må selv gå til anskaffelse av pensumlitteraturen som benyttes i kurset. Anslått kostnad for dette er ca. 800 kr.

Oppstart

Ingen ny oppstartdato fastlagt.

Påmeldingsfrist

Ta kontakt med oss ved interesse for dette studiet.

Meld din interesse

Faglig ansvarlig

Våre pedagoger

Les mer om Våre pedagoger

Kontakt oss for spørsmål om kurset

support@nyweb.no
51207888