IKT og klasseledelse 2

Varighet
1 semester

Studiepoeng
15

Omfang
Deltid

Kurset er rettet mot lærere i grunn- og videregående skole som er interessert i å analysere egen klasseromspraksis, og vurdere tradisjonell klasseromspraksis opp mot de krav, utfordringer og muligheter lærerne møter i en situasjon der informasjon i, og utenfor, skolen i økende grad blir organisert digitalt. Kurset er en naturlig forlengelse av
«Klasseledelse med IKT 1», men kan også tas uavhengig av om man har tatt modul 1 tidligere.

Om kurset

Kurset fokuserer på mulighetsaspektene knyttet til å organisere deler av undervisningen ved hjelp av digitale redskaper, som for eksempel bruk av digitale verktøy i arbeid med respons på elevarbeid, samarbeid, tilpasset opplæring, underveisveiledning og prosessarbeid. En viktig del av dette er hvordan teknologi kan brukes for å skape rom for mer veiledning og faglige gevinster, som for eksempel ved å bruke omvendt undervisning.

Studentene får en innføring i ulike verktøy som kan brukes i til respons, samarbeid og omvendt undervisning. De skal arbeide konkret med emner som tilpasset opplæring, respons og omvendt undervisning i lys av det overordnede emnet IKT og klasseledelse. For å tilpasse disse emnene til studentenes skolehverdag, blir disse emnene i stor grad jobbet med i form av konkrete oppgaver underveis i studiet, der studenten selv skal relatere oppgaveformuleringene til egen praksis og faginteresser.

Oppbygging

Modulene i kurset vil være:

• Omvendt undervisning.
• Underveisvurdering.
• Respons på elevarbeid.
• Tilpasset opplæring.
• Vurdering av egen praksis.
• Klasseromsledelse i en digital tidsalder.
• Digitale verktøy.
• Utviklingen av egen praksis.

Hva lærer du

  • Å kunne identifisere, analysere og finne løsninger på utfordringer knyttet til klasseledelse i IKT-tette klasserom.
  • Å kunne vurdere ulike IKT-verktøy til bruk i samarbeid, vurdering og omvendt undervisning.
  • Å være kjent med sentrale begreper knyttet til bruk av IKT i læreplanene.
  • Å utvikle egen digital kompetanse for å kunne legge til rette for bruk av IKT i klasserommet knyttet til veiledning, tilpasset opplæring og omvendt undervisning.

Praktisk info

Studiet er et nettbasert studium. Undervisning, veiledning og oppgaveløsning foregår stort sett via Internett og websider, e-post og diskusjonsgrupper, med utstrakt bruk av læringsplattformen It’s learning. Fagstoff, slik som opplæringsvideoer, artikler og lenker til nettbaserte ressurser formidles via It’s learning.

Det vil bli arrangert en oppstartsamling og en midtsemestersamling. På oppstartsamlingen vil kursopplegget presenteres, samtidig som det vil være vekt på faglig introduksjon til tematikken. Midtsemestersamlingen vil også bestå av faglige foredrag knyttet opp mot kursinnholdet, i tillegg til diskusjon og presentasjon av studentenes oppgaver og annet innhold i kurset.

Kurset avsluttes med en firedagers hjemmeeksamen.

Opptakskrav: masterutdanning, bachelorutdanning eller tilsvarende, som gir undervisningskompetanse i den videregående skolen.

Pris

Kursavgiften er på 14 600,-
Kursdeltagerne må selv gå til anskaffelse av pensumlitteraturen som benyttes i studiet. Anslått kostnad for dette er ca. 800 kroner.

Oppstart

Ingen ny oppstartdato fastlagt.

Påmeldingsfrist

Ta kontakt med oss ved interesse for dette studiet.

Meld din interesse

Faglig ansvarlig

Våre pedagoger

Les mer om Våre pedagoger

Kontakt oss for spørsmål om kurset

support@nyweb.no
51207888