Lese- og skriverollen med web 2.0

Modul 4 omhandler ulike verktøy for organisering, publisering og lagring av informasjon som har vokst frem på internett i løpet av 2000-tallet, ofte omtalt som Web 2.0 og sosiale medier (f.eks. Twitter, Facebook, Delicious, blogg, m.m).

 

  • Læreplanene og digitale medium
  • Kildekritikk, etikk, lovverk og overvåking
  • Perspektiv på medieutviklingen de siste 60 årene
  • Rollen til eleven, læreren og skolen i et digitalt nettsamfunn
  • Bruk av web 2.0 og andre digitale verktøy i en pedagogisk sammenheng
  • Leserollen og skriverollen i den digitale skolen
  • Bruk av multimedia (eks. bilde, lyd, video)
  • Bruk av digitale læringsressurser

 

Mulige påbyggingsmoduler:

Grunnleggende IKT i læring (15 studiepoeng)

Klasseledelse med IKT (15 studiepoeng)

Vurdering for læring med IKT 1 (15 studiepoeng)

Vurdering for læring med IKT 2 (15 studiepoeng)