Tidligere kurs og samarbeid

Rogaland fylkeskommune

 

Rogaland fylkeskommune har helt siden 1999 vært en av våre største kunder innen etter- og videreutdanning. Vi har gjennomført videreutdanning innen pedagogisk bruk av IKT for lærere ved totalt 29 ulike skoler. Alt fra to til 35 lærere har deltatt fra samme skole. Spesielt mange lærere fra Karmsund og Åkrehamn videregående skole har valgt å studere med oss i Nyweb.

Lærerne har gjennom samarbeidet med Rogaland fylkeskommune fått tilbud om totalt syv moduler, hvor hver modul har vært på 15 studiepoeng. Disse har blant annet vært: Grunnleggende IKT i læring, IKT i vurdering for læring, Klasseledelse med IKT modul 1 og 2.  Høsten 2014 hadde totalt 337 lærere tatt én, to, tre, fire, fem eller seks moduler gjennom de siste seks årene. Samlet sett har dette resultert i totalt 8625 studiepoeng til lærere i Rogaland Fylkeskommune. Vi i Nyweb er stolte over å ha vært en del av et såpass stort digitalt løft i Rogaland fylkeskommune. Dette hadde ikke vært mulig uten det gode samarbeidet med ledelsen i fylkeskommunen. Vi har utviklet nye moduler og lagt til nytt innhold i eksisterende moduler for å holde takt med den raske utviklingen vi ser innen IKT. Balnt annet er Klasseledelse med IKT og IKT i et skolelederperspektiv utviklet i samarbeid med Rogaland fylkeskommune.

I tillegg til videreutdanning for lærerne, har vi også hatt etterutdanningsmoduler for skoleledere, IKT i et skolelederperspektiv. Skoleledere i Rogaland har tatt denne etterutdanningen parallelt med at lærerne har tatt videreutdanningen Klasseledelse med IKT, dette har bidratt til å styrke læringseffekten.

 

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune startet høsten 2014 opp studiet «Vurdering for læring med IKT» sammen med oss i Nyweb.

 

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune har tidligere arrangert videreutdanning innen IKT i læring og vurdering i samarbeid med oss.  Vi arrangerte da modul 1 og modul 2, hvor oppgaven var å tilby pedagoger i videregående skole en økt kompetanse innen pedagogisk bruk av IKT og læringsstøttende vurdering, samt gjøre dem bedre rustet til å møte de utfordringene og mulighetene som den digitale skolen har i møte med det digitale samfunnet. Målgruppen var primært pedagogisk personale og skoleledere. Totalt sett kunne deltagerne sitte igjen med 30 studiepoeng til slutt (15+15).

 

Kristiansand kommune og KnpS

I løpet av en 3 års periode samarbeidet Nyweb med Kristiansand kommune og Knutepunkt Sørlandet om studiet IKT i læring, og modulen «Lese- og skriverollen med Web 2.0». I løpet av denne perioden gjennomførte omlag 80 deltagere studieløpet.

 

 

Tidligere kurs

Lese og skriverollen med web 2.0

Digitale verktøy og undersøkende arbeidsformer i matematikk

Statistikk og sannsynlighetsregning for lærere

Rus- eller avhengighetsproblemer på arbeidsplassen