Stikkord: IKT i læring

Digitale læringsprosesser

De siste årene har vi sett hvordan såkalte MOOC-er gjør læringsinnhold tilgjengelig for store elevmasser spesielt i høyere utdanning og innen etter- /videreutdanning. Den aktive eleven kan selv oppsøke kunnskapen der den er. Ofte finnes den gratis og åpent tilgjengelig på nett. Innhold som før var tilgjengelig kun i en forelesningssal kan nå nås fra […]

Les innlegget

Studerte med Nyweb. Ble prisvinner.

Som lærer opplevde Britt Iren Hetland Haavik det mange lærere gjør, at det kan være utfordrende å undervise med bruk av IKT om man ikke føler man kjenner mulighetene godt nok og elevene forsvinner ned bak skjermene. Løsningen ble å gjøre noe med egen IKT-kompetanse via det modulbaserte studiet IKT i læring via Nyweb og UiS.

Les innlegget